Youth Action Group

Vill du sitta med i ungdomskommittén?

Ung i Bohuslän ger unga 13-26 år möjligheten att söka om ekonomiskt stöd för att förverkliga sina idéer – av och för unga!

Nu söker vi dig som vill vara med i vår ungdomskommitté Youth Action Group som utöver att besluta om ansökningar även agerar som ambassadörer och tar del av influenceruppdrag på sociala medier. Att vara med i kommittén är ett viktigt uppdrag och det ingår såklart arvode för varje uppdrag som du åtar dig.

Vill du sitta i kommittén?

→ Du är mellan 13 och 26 år.

→ Du har möjlighet att delta vid flera beslutstillfällen både fysiskt och digitalt under perioden januari 2023 till december 2023.

→ Du vill vara en del av att Bohuslän ska vara en plats där unga hörs, trivs och tror på sin påverkanskraft

Vad gör Youth Action Group?

→ Tar fram beslutsunderlag om vilka delprojekt (ansökningar) som ska beviljas

→ Är ambassadörer för Ung i Bohuslän på events och happenings. Informerar, inspirerar och stöttar ungdomar, föreningar och  organisationer som är nyfikna på leaderstöd

→ Ansvarar för instagram-take overs under särskilda veckor

→ Är med på en uppstartsträff och deltar aktivt under möten

→ Tar del av ett arvode på 110kr/h för sina uppdrag

Vi som sitter i ungdomskommittén

Än så länge finns det platser kvar i både södra och norra kommittén. Vill du vara med?